The Makabagong Magsasaka ng Nipa at Niyog ng Parang or MANIPA introduced its new product lines, NIPAKURAT and NIPA VINEGAR

Nipakurat is made of 100% naturally fermented nipa sap and spices. Nipa vinegar is pure nipa sap.